"Millatning buyukligi va maʼnaviy rivojlanganligi, uning jonivorlarga boʼlgan munosabati bilan belgilanadi”
Mahatma Gandi